058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

In 2015 direct bij indiensttreding recht op ouderschapsverlof

Door de wijziging van de verlofregels, krijgen werknemers in 2015 het recht om direct na indiensttreding ouderschapsverlof op te nemen.
Ook kan hij het resterende deel ouderschapsverlof van zijn vorige werkgever meenemen naar zijn nieuwe werkgever en dit meteen opnemen.

Wil een werknemer zijn ouderschapsverlof meenemen naar zijn nieuwe werkgever, dan moet de oude werkgever een verklaring verstrekken waarin hij aangeeft op hoeveel ouderschapsverlofuren de werknemer nog recht had. De nieuwe werkgever kan zo’n verzoek alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Ouderschapsverlof

 

Meer weten over salarizaken?