058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

In 2016 nog geen hogere pensioenrichtleeftijd

Dit voorjaar gaf staatssecretaris Wiebes in een brief aan de Eerste Kamer aan dat de pensioenrichtleeftijd – gezien de ontwikkeling van de levensverwachting – per 2016 waarschijnlijk naar 68 jaar gaat stijgen.

Onlangs zei hij echter in een interview met het Financiële Dagblad het omgekeerde: uit de prognose die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind 2013 afgaf voor de ontwikkeling van de levensverwachting zou blijken dat zo’n verhoging helemaal niet in de lijn der verwachting ligt.

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die pensioenaanbieders als eindpunt moeten nemen voor de opbouw van pensioen via de werkgever. Per 1 januari 2014 is deze in één klap gestegen van 65 naar 67 jaar. De afspraak is dat hij voortaan gekoppeld is aan de levensverwachting. Als die stijgt, moet de pensioenrichtleeftijd dus mee omhoog.

Voor pensioenaanbieders is zo’n verhoging van de pensioenrichtleeftijd een flinke klus. Ze moeten immers alle lopende pensioenregelingen herberekenen. Om die reden is afgesproken dat een volgende verhoging van de pensioenrichtleeftijd altijd minimaal een jaar van tevoren wordt aangekondigd. Als Wiebes de verhoging per 2016 niet dit jaar bekendmaakt, kan deze dus pas per 2017 plaatsvinden.

 pensioen-500-x-205

Meer weten over salarizaken?