058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

5 dagen betaald kraamverlof voor partner in 2019

Het kabinet gaat het kraamverlof met drie dagen uitbreiden. Dit betaalde verlof komt voor rekening van UWV. Het invoeren van de aanvulling van het kraamverlof kan echter niet eerder plaatsvinden dan 1 januari 2019.
Met de uitvoering van het kraamverlof krijgt UWV te maken met een geheel nieuwe groep aanvragers, namelijk de partners van de moeders van de kinderen. Voor de verwerking van een aanvraag wegens kraamverlof moet UWV inzicht hebben in gegevens met betrekking tot de relatie tussen de aanvrager en het kind. Op dit moment is UWV hiertoe nog niet geautoriseerd, omdat deze gegevens nu nog niet relevant zijn voor UWV. Om deze gegevens te kunnen verwerken moet een voorziening gebouwd worden. Deze voorziening kan pas per 1 januari 2019 gerealiseerd worden. Het uitkeringssysteem heeft voor de verwerking van een aanvraag de geboortedatum van het kind nodig en daarvoor is een koppeling met de Basisregistratie personen (BRP) noodzakelijk.
Datum: 12 oktober 2016
Ouderschapsverlof

Meer weten over salarizaken?