058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aandachtspunten voor werkgevers bij loonbeslag

Als uw werknemer door een deurwaarder op de hoogte is gesteld van zijn schuld (via brieven en aanmaningen) en er ligt een vonnis van de rechter, dan zijn er vier belangrijke zaken om als werkgever te onthouden:
1. Als de werkgever een beslagexploot ontvangt van de gerechtsdeurwaarder met een vragenlijst dan is de werkgever verplicht de vragenlijst binnen vier weken in te vullen en te ondertekenen. Dit is een essentieel gedeelte. Verzaakt de werkgever hierin, dan loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de gehele schuld van de medewerker.
2. Vervolgens moet er periodiek een inhouding worden gedaan op het loon van de werknemer. Dit draagt de werkgever af aan het incassobureau. Het beslag geldt voor het reguliere salaris, maar ook voor eenmalige uitkeringen zoals vakantiegeld en bonussen.
3. Meestal wordt er een beslagvrije voet ingesteld: een bepaald gedeelte van het loon waar geen beslag op kan worden gelegd. De hoogte hiervan hangt af van de gezinssituatie.
4. In het geval van meerdere schuldeisers moet de werkgever de formulieren van al deze schuldeisers afzonderlijk invullen. De gemeente, UWV en de Belastingdienst zijn schuldeisers die voorrang krijgen.
loonbeslag
 

Meer weten over salarizaken?