058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aangepast formulier afkoop pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 april 2017 zijn de maatregelen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer van kracht. Dat betekent dat het met ingang van 1 juli 2017 niet langer mogelijk is pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als u ervoor kiest om de fiscale balanswaarde af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet u dat aan de Belastingdienst doorgeven.
De fiscus heeft nu een nieuwe versie online gezet van het formulier dat u hiervoor moet gebruiken. Verschil is dat u nu minder bedragen hoeft in te vullen.
Download het formulier hier.

Meer weten over salarizaken?