058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aanpassing ketenregeling: na 3 jaar een vast contract

De ketenregeling wordt verlengd van twee naar drie jaar. Dat is de periode waarna contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd.
De ketenregeling wordt teruggedraaid, omdat de verkorting er in de praktijk vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers eerder de laan uit sturen. Dit is voor het aankomende kabinet een reden om de ketenbepaling weer te versoepelen.
De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft zes maanden. Wel vinden de formatie partijen dat er per sector een mogelijkheid moet zijn om hiervan af te wijken. Dit is bijvoorbeeld nu al mogelijk in de agrarische sector.
Kijk hier voor meer informatie over het regeerakkoord.
Contract-ketenregeling
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 11 oktober 2017

Meer weten over salarizaken?