058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aanpassing WAZO gaat mogelijk volgend jaar in

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wordt treedt waarschijnlijk toch per 2015 in werking. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden moet ervoor zorgen dat de verlofregelingen flexibeler worden, zodat werknemers werk en zorg beter met elkaar kunnen combineren. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben straks meer werknemers recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Daarnaast krijgen vaders (of partners) straks recht op drie extra dagen kraamverlof (onbetaald). Verder kunnen werknemers straks één keer in het jaar een verzoek indienen om het aantal uren van hun contract aan te passen.

Meer weten over salarizaken?