058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aantal loonbeslagen neemt toe

In ruim de helft van de bedrijven (53%) is het aantal loonbeslagen het afgelopen jaar toegenomen. Dat meldt EenVandaag na een peiling onder ruim 300 HR-professionals en salarisadministrateurs. In 38% van de bedrijven bleef het aantal loonbeslagen gelijk en in slechts 4% van de bedrijven nam het af.
Bij negen op de tien (88%) van de bedrijven is het afgelopen jaar loonbeslag gelegd.
De Belastingdienst is vaak de schuldeiser die de werkgever verplicht een deel van het te betalen loon van de werknemer af te staan.
Werkgevers kunnen medewerkers met financiële problemen helpen door hen bijvoorbeeld extra uren aan te bieden of door het verstrekken van een lening of voorschot op het loon, vakantiegeld, bonus of dertiende maand. Een werkgever kan er ook voor kiezen de hele schuld van de werknemer over te nemen en in één keer af te betalen. Het bedrag geldt dan wel als verkapt loon aan de werknemer, waarover loonbelasting en sociale premies moet worden afgedragen.

Meer weten over salarizaken?