058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aantal loonsancties gedaald

Het aantal loonsancties voor werkgevers daalde in 2014 met 25 procent.
Ook het aantal afgehandelde en toegekende WIA-aanvragen nam af, maar niet in dezelfde mate als het aantal loonsancties. Dit blijkt uit het jaarverslag van UWV.
Dit betekent dat werkgevers zich beter houden aan de verplichtingen die zij hebben als een werknemer ziek wordt.

UWV kan werkgevers een loonsanctie opleggen als zij niet genoeg hebben gedaan aan de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Dat is een ‘inhoudelijke loonsanctie’. De werkgever moet dan langer het loon doorbetalen. Ook kan er een ‘administratieve loonsanctie’ worden opgelegd. Dat gebeurt als een werkgever niet (op tijd) aan de administratieve verplichtingen van de Wet poortwachter voldoet. Bijvoorbeeld als hij het re-integratieverslag niet op tijd aanlevert.

UWV verwacht in 2015 zelfs nog minder loonsancties, omdat u re-integratieverslagen sinds kort online kunt indienen via het Werkgeversportaal.

UWV kantoor

 

Meer weten over salarizaken?