058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Aanzienlijk minder levensloopinleg

In 2011 hebben werknemers 13% minder ingelegd in de levensloopregeling dan in 2010. Dit is gebleken uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitkomst is opvallend, omdat alleen werknemers die hun levenslooptegoed voor 2012 aanvulden tot € 3000,-, tot aan hun pensioen in de levensloopregeling kunnen blijven sparen. Waarschijnlijk is de terugloop te wijten aan de crisis: werknemers willen hun geld niet vastzetten, terwijl levenslooptegoed uitsluitend opneembaar is voor de financiering van onbetaald verlof.

Meer weten over salarizaken?