058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Achterstand nieuwe cao’s loopt op

Het cao-seizoen 2014 verloopt nog altijd moeizaam. Dit jaar zijn tot nu toe 212 nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, 88 minder dan gebruikelijk. De achterstand loopt steeds verder op, stelt werkgeversorganisatie AWVN vast.

Een teleurstellende ontwikkeling, vindt de organisatie. Zij wijst er in dat verband op dat het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar een ,,forse” koopkrachtstijging voorziet als gevolg van overheidsbeleid en lage inflatie. Dat zou juist de looneisen van de vakbonden minder hard kunnen maken en daarmee de druk op de cao-onderhandelingen verminderen, aldus AWVN in een maandbericht.

In juli sloten werkgevers met de vakbonden 23 nieuwe cao’s af tegen 36 in dezelfde maand vorig jaar. De gemiddeld afgesproken loonstijging bedroeg 1,65 procent en lag daarmee lager dan in de maanden mei en juni.

AWVN verklaart dit doordat in juli vooral cao’s tot stand kwamen in overheid gerelateerde sectoren en in de dienstverlening. Sinds circa twee jaar blijven de loonafspraken in deze op het binnenland georiënteerde sectoren achter bij die in exportgerichte, industriële sectoren. In mei en juni kwamen juist veel industrie-cao’s tot stand.

Voor 2014 zit de gemiddeld overeengekomen loonstijging tot nu toe op 1,63 procent.
Er wachten dit jaar ongeveer 500 cao’s op vernieuwing.

Meer weten over salarizaken?