058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Algemene heffingskorting inkomensafhankelijk

Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting stapsgewijs afgebouwd voor hogere inkomens. De afbouw begint bij inkomens boven de € 40.000. In 2014 scheelt dat dan € 400 netto. Bij een inkomen boven de € 60.000 dan scheelt dat € 700 netto. In de jaren daarna zal de algemene heffingskorting verder worden afgebouwd. Mensen met een laag inkomen krijgen er in 2014 netto ongeveer € 90 bij omdat de hoogte van de korting geïndexeerd wordt.
 

Meer weten over salarizaken?