058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Alle regels omtrent de proeftijd op een rijtje!

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Tijdens deze periode kan zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Er gelden verschillende regels voor de proeftijd. Onder andere over ontslag tijdens de proeftijd.
Proeftijd schriftelijk vastleggen
De werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang de proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden.
Proeftijd opvolgend contract
Is er na de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst? Dan mag in principe geen proeftijd worden afgesproken in het nieuwe opvolgende arbeidscontract. Daarop is 1 uitzondering: vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.
Ontslag tijdens proeftijd
Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter. Er geldt geen opzegtermijn. En er hoeft geen sprake te zijn van 1 van de redelijke gronden voor ontslag. De werkgever hoeft ook niet te kijken of hij een werknemer binnen de organisatie kan herplaatsen. Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als de werknemer ziek wordt. De proeftijd hoeft dan ook niet te worden verlengd. De werknemer heeft mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.
Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd
De werknemer kan uiteraard ook zelf ontslag nemen tijdens de proeftijd. Hij hoeft hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn.
Reden opgeven ontslag tijdens proeftijd
Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt. Let op: deze mag niet in strijd zijn met een opzegverbod.
 

Meer weten over salarizaken?