058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Anoniementarief

Het anoniementarief is het tarief dat u als werkgever moet toepassen als u de gegevens van uw werknemer niet compleet heeft.

Bij het toepassen van het anoniementarief gebeurt het volgende:
1.Er wordt 52% loonbelasting ingehouden;
2.Er mag geen rekening gehouden worden met het maximum premieloon voor de sociale lasten;
3.De loonheffingskorting mag niet worden toegepast.

Hoe voorkomt u dat het anoniementarief wordt toegepast?
Ten eerste dient u bij het in dienst nemen van een werknemer de identiteit vast te stellen en benodigde gegevens voor het personeelsdossier te verzamelen. Van belang is dat dit gebeurt voor de medewerker daadwerkelijk start.Ten tweede bent u verplicht een loonbelastingverklaring te hebben die door de medewerker is ingevuld.

Zijn deze gegevens niet compleet, dan wordt het anoniementarief toegepast in de salarisadministratie.

Meer weten over salarizaken?