058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

AOW-leeftijd vanaf 2022 verhoogd

De AOW-leeftijd gaat in 2022 verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67, een jaar later wordt dat 67 jaar en drie maanden, zo heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken aangekondigd. Reden daarvoor is de stijgende levensverwachting. De verhoging geldt voor alle Nederlanders die na 31 december 1954 geboren zijn.
In 2012 is afgesproken dat de pensioenleeftijd automatisch met drie maanden omhoog gaat als de levensverwachting stijgt. Daarbij is de basisregel dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen. Zo’n automatische verhoging moet vijf jaar van tevoren worden aangekondigd.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat onder bepaalde voorwaarden een overbruggingsuitkering mogelijk is voor mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Het gaat daarbij om mensen met een laag inkomen, die al deelnemen aan vut of prepensioen.

Meer weten over salarizaken?