058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

AOW’er heeft voortaan ook recht op het minimumloon

U moet sinds 1 juli 2015 het wettelijk minimumloon betalen aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dat is één van de maatregelen die is geregeld in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet is gericht op het voorkomen van verdringing van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt.
Het feit dat werkgevers aan doorwerkende AOW’ers minder dan het wettelijk minimumloon mochten betalen, kon zorgen voor verdringing van jongere werknemers. Daarom is in de WAS opgenomen dat de uitsluiting van AOW’ers per 1 juli 2015 uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is geschrapt.
minimumloon

Meer weten over salarizaken?