058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Openingstijden rondom de feestdagen in mei

Er komen weer een aantal feestdagen aan. Onderstaand een overzicht van de dagen waarop Salariszaken gesloten is.

  • dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
  • donderdag 21 mei (Hemelvaart)
  • vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart)

Loonstrook uitgelegd

Met onze ervaring in de salarisadministratie weten wij dat werknemers zich vaak afvragen hoe de loonstrook is opgebouwd.
Daarom hebben wij een gratis whitepaper ontwikkeld voor uw collega’s en/of werknemers om de loonstrook te verduidelijken.
In de gratis whitepaper wordt het volgende behandeld:

  • De opbouw van werkgeverspremies;
  • Samenstelling van de basisgegevens;
  • Loonheffing (tabellen) en bijzonder loon;
  • Cumulatieven en Reserveringen;
  • Van bruto naar netto.

 
Download hier
 


loonstrook uitgelegd

Werkkostenregeling WKR

Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder voor iedereen en dit leidde vaak tot discussie
met de Belastingdienst en tot jurisprudentie. Vervolgens kwam de overheid met nieuwe (reparatie)wetgeving.
Na een overgangsregeling van enkele jaren, waarin werkgevers konden kiezen tussen de bestaande wetgeving en de nieuwe werkkostenregeling, is sinds 1 januari 2015 het toepassen de werkkostenregeling verplicht. In deze whitepaper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Wij gaan in deze whitepaper uit van de regelingen zoals deze nu zijn bepaald voor 2020.
Download hier de gratis whitepaper

Loonbelasting verklaring / Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Als de werknemer de loonheffingskorting wenst dan dient hij/zij dit wel schriftelijk kenbaar te maken. Dat kan met dit formulier.
Het Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen vervangt eigenlijk de ‘oude’ loonbelastingverklaring.
Download hier de gratis loonbelastingverklaring
Over Salariszaken
De wereld om ons heen verandert door technologische vooruitgang.  Wij geloven dat online samenwerken leidt tot kostenbesparing en betere informatie. Dit draagt bij aan het succes van onze klanten. Geen stoffige dossiers, onoverzichtelijke excel-sheets of veel handmatig invoerwerk. Je werkt met ons samen in een cloud-oplossing met slimme automatische processen! Dit is ISAE3402 gecertificeerde HR & Payroll software. 
Download hier de whitepaper!

Model Bedrijfsreglement

Tussen werkgever en personeel moet een hoop worden geregeld. Vaak wordt een hoop geregeld in een CAO, maar niet altijd. En dan is een bedrijfsreglement een goed middel. Speciaal voor MKB hebben wij een exemplaar samengesteld. U kunt zelf alle artikelen eens doorlezen en kijken wat voor uw bedrijf van belang is.
Gratis voor u.
Download hier