058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Maak snel overeenkomsten met de template builder

Tot op heden is het bij de meeste salarispakketten pas mogelijk om medewerkers in het systeem toe te voegen nadat contracten getekend zijn. Met Nmbrs® HR workflows kan dit al vanaf het eerste contactmoment. Het stelt werkgevers in staat de gehele employee journey efficiënter in te richten en alle processen – van sollicitatiebrief tot en met afscheidsdiner – vanuit één plek te beheren. Vanuit een HR workflow is het met de nieuwe tool mogelijk een planning te maken, die onder te verdelen in taken en die weer toe te wijzen aan bijvoorbeeld HR-teamleden en/of de medewerker zelf.
Ook heb je de mogelijkheid om Microsoft Word sjablonen te ontwerpen die worden gevuld met gegevens van de nieuwe werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst. Zo hoef je gegevens maar 1 keer in te vullen!
Deze functionaliteit is voor klanten van Salariszaken gratis beschikbaar! Nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust contact op!
Korte impressie:

Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas in 2022

Stel je gelijktijdig meer dan 1 auto ter beschikking aan een werknemer? Eerder gaf de Belastingdienst aan dat de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier berekend moest worden. Door diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022.
Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoef je niet voor alle auto’s bij te tellen? Tot en met 2021 tel je, zoals je gewend bent, bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde. Vanaf 1 januari 2022 tel je bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.
Bijtelling meerdere auto’s
Wanneer je meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan de werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Daarnaast houd je rekening met het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Is de werknemer alleenstaand? Of is er binnen het gezin maar 1 persoon met een rijbewijs? Dan hoef je maar voor 1 auto bij te tellen.
Zijn er 2 rijbewijzen binnen het gezin? Dan tel je bij voor 2 auto’s. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan tel je bij voor evenveel auto’s als er rijbewijzen zijn.

Betaling van de loonaangifte kan nu via iDEAL!

Je loonaangifte net zo eenvoudig betalen als een product dat je online koopt? Dat kan vanaf nu! Het is mogelijk om de loonaangifte via een iDEAL betaling snel en foutloos te voldoen. Een volgend proces die veel efficiëntie oplevert voor zowel de ondernemer als de accountant.
Door deze actie standaard onderdeel te maken van de payroll workflow, verklein je de kans op een boete voor het te laat of niet correct voldoen van de loonaangifte.
In het dashlet Loonaangifte kan gekozen worden om de loonaangifte direct via iDEAL te betalen. Zodra je kiest voor de optie om te betalen via iDEAL wordt je doorverwezen naar de site van de belastingdienst om de daadwerkelijke betaling te voltooien.
De Loonaangifte betaal je vervolgens eenvoudig aan de belastingdienst in drie simpele stappen.

  • Kies de bank
  • Betalen
  • Afronding

Deze informatie over de inrichting vind je op deze pagina!

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 bekend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn standaardbedragen per maand, per week en per dag.
Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de tweede helft van 2021 € 1.701 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 0,96% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2021.
Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumbedragen.

Case: een efficiënte salarisverwerking bij Peter Hector Administratie en Advies

Joey van Loon is mede-eigenaar van Peter Hector Administratie en Advies. Daar is hij verantwoordelijk voor de salarisadministratie, vooral van bedrijven in het mkb, directeur-grootaandeelhouders en klanten in de detailhandel. Begin dit jaar hebben ze de overstap gemaakt naar het online pakket van Salariszaken, omdat ze graag efficiënter wilden gaan werken. En dat is gelukt!
De uitdaging
Joey vertelt waarom de overstap onvermijdelijk was: “We werkten tot begin dit jaar met een offline pakket. Best wel overzichtelijk, je betaalt 1 keer per jaar voor je licentie en verder doe je gewoon wat je altijd doet. Naast het feit dat we met een online pakket efficiënter kunnen werken, zochten we ook naar een partij die ons verder kon ondersteunen. Een partij die de boel draaiend houdt bij ziekte of uitval, en een partij die administraties onder complexe cao’s kon overnemen. We kwamen uit bij Salariszaken, en zijn sinds begin dit jaar overgestapt.”
Onze oplossing
Voor de wat kleinere administratie- en advieskantoren, zoals Peter Hector Administratie en Advies, is loonverwerking een extra service. Logisch dat je dat proces zo efficiënt mogelijk wilt inrichten. Joey gaf aan dat ze wel graag zelf de touwtjes in handen hebben, wat perfect mogelijk is met ons pakket. Omdat we in de cloud werken, kunnen we ook bijspringen als dat nodig is. En met die complexe cao’s zit het ook wel goed: salarisadministratie is waar we goed in zijn, dus houden we alle veranderingen in cao’s nauwkeurig bij.
Joey: “Overstappen op een nieuw pakket doe je logisch gezien aan het begin van het kalenderjaar. Dat is ook een erg drukke tijd, maar eigenlijk is de overstap heel soepel verlopen. De verloning ging direct goed, en onze klanten waren na de eerste maand eigenlijk ook helemaal gewend aan de nieuwe situatie. Het is ook erg fijn dat Salariszaken ons helpt met de 2 complexe administraties. De veranderingen in de cao’s waren simpelweg niet meer bij te houden. De klant kan ons nog steeds bellen en we hebben inzicht in de gegevens, dus het is een echte win-winsituatie.”
Het resultaat
Dankzij onze oplossing zou de salarisverwerking een stuk efficiënter moeten verlopen. Wat merkt Joey daar al van? “We zijn pas net overgestapt, dus nu gaat er veel tijd zitten in het invoeren van alle gegevens. Maar het is al wel duidelijk dat de loonverwerking véél sneller gaat. Eerder moesten we voor elke klant een pdf opslaan en mailen, nu drukken we op 1 knop. Ik weet zeker dat, zodra alle gegevens in het systeem staan, Salariszaken ons een hoop tijd bespaart!”

Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. De regeling gaat op 2 augustus 2022 in. Het UWV en werkgevers hebben daardoor tijd om zich voor te bereiden.
Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.
De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken betaald verlof.

Correcties WTL-berekening mogelijk tot en met 1 mei

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het UWV heeft werkgevers die hier recht op hebben inmiddels een specificatie gestuurd.
In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2020 die tot en met 31 januari 2021 zijn gedaan.
Controleer de berekening
Klopt de voorlopige berekening niet of mis je nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2020. Als je onjuistheden vindt, heb je tot en met 1 mei 2021 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De definitieve berekening valt uiterlijk 31 juli 2021 op de mat.
Wanneer de ingediende aangiften wél kloppen en je toch nog vragen hebt, bel dan UWV Telefoon Werkgevers 088-8989295. Op de voorlopige berekeningen staat bij ‘Ons kenmerk’ een nummer. Houd dit nummer bij de hand als je belt.
Geen voorlopige berekening
Het kan zijn dat de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl hij deze wel had verwacht. Ook dan kun je contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Informeer werknemers tijdig over de vervaltermijn van vakantiedagen

In de wet staat op hoeveel vakantiedagen jij minimaal recht hebt. Dat is 4 keer je wekelijkse arbeidsduur. Bij een arbeidsduur van 40 uur per week heb je dus recht op 160 uur per jaar. Per 1 juli 2021 vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.
De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Vaak is de vrijdag na Hemelvaart een geschikte dag. Dit jaar valt Koningsdag op een dinsdag, dus ook maandag 26 april kan een goede optie zijn. Bij een bedrijfsregeling is wel een akkoord van de werknemers nodig.

Gerichte vrijstelling eigen bijdrage internetabonnement

Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor een internetabonnement? Dan kan de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen toch van toepassing zijn. Tot nog toe gold de gerichte vrijstelling alleen als alle kosten voor rekening van de werkgever kwamen. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed een werkgever volgens de Belastingdienst niet meer aan het noodzakelijkheidscriterium.
Dit standpunt geldt niet meer. De gerichte vrijstelling kan van toepassing zijn als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalt.
Het internetabonnement moet wel voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen. Je leest meer over deze voorwaarden in paragraaf 22.1.7 van het Handboek Loonheffingen 2021.