058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Automatische koppeling met Snelstart nu beschikbaar!

Zoals wellicht bekend heeft NMBRS® een integratie met ruim 100 applicaties, waaronder een groot aantal boekhoudpakketten, tijdregistratiesystemen, HR dienstverleners, Arbodiensten etc.
Voor een groot aantal klanten die met Snelstart werken was tot op heden een automatische uitwisseling van salarisgegevens niet mogelijk. Vanaf nu kan dat ook waardoor je de journaalposten niet langer handmatig in Snelstart hoeft te verwerken! Wel zo handig toch?
Eenmalig inrichten
Voor het koppelen van Snelstart met NMBRS® is een eenmalige inrichting noodzakelijk.
Wil je hier gebruik van deze koppeling met Snelstart maken?
Raadpleeg dan deze handleiding.
 
Kijk voor een overzicht van alle koppelingen op deze pagina.

Meer weten over salarizaken?