058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Belangrijke informatie over eHerkenning

Sinds 1 november 2019 moet je bij steeds meer organisaties inloggen met eHerkenning. eHerkenning is de veilige manier van inloggen voor ondernemers, vergelijkbaar met DigiD voor burgers. Met één persoonlijke digitale sleutel krijg je toegang tot verschillende aangesloten online (overheids)organisaties. Organisaties krijgen door eHerkenning meer zekerheid over de online identiteit van personen waarmee zij zakendoen.
Wat kan je met eHerkenning?
eHerkenning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Met eHerkenning weten organisaties zeker wie je zegt dat je bent en dat je mag doen wat je wilt doen. Je hebt met eHerkenning maar één wachtwoord nodig om in te loggen bij de portalen van pensioenfondsen, het UWV, de Belastingdienst en meer dan 400 (overheids)organisaties. Bij het aanvragen van eHerkenning moet je de juiste diensten selecteren. Je kan ook nieuwe diensten toevoegen aan een bestaand eHerkenningsmiddel, binnen het veiligheidsniveau van het middel.
Salariszaken voor jouw salarisadministratie? Regel een ketenmachtiging
Als je wilt dat wij werkzaamheden in het kader van de HR- en/of salarisadministratie overnemen/uitvoeren heb je een ketenmachtiging nodig. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een zwangerschapsuitkering/ontslagaanvraag bij het UWV of het indienen van pensioengegevens bij het pensioenfonds. Deze ketenmachtiging kan je aanvragen via deze link.

Meer weten over salarizaken?