058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Belangrijke wijziging in Nmbrs® in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans

Zoals je weet gaat de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020. Een belangrijke wijziging in de salarisadministratie is dat voor alle sectoren dezelfde WW premies van toepassing zijn waarbij een onderscheid wordt gemaakt in een hoge en lage WW premie. Wanneer bij een werknemer de lage WW premie toegepast mag worden moet er aan drie voorwaarden worden voldaan:

  • schriftelijke arbeidsovereenkomst;
  • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • overeengekomen aantal uren per week

Klik hier voor uitgebreide informatie over dit onderwerp wat wij  op 19 september jl. hebben gepubliceerd.
Vanaf nu is het mogelijk in Nmbrs® om de noodzakelijke velden hiervoor te vullen. Op werknemersniveau zijn in het dienstverband aan het contract twee nieuwe velden toegevoegd:

  1. Schriftelijke overeenkomst
  2. Contracturen per week

Deze twee velden worden pas vanaf 2020 gebruikt. De schriftelijke overeenkomst zal dienen om te bepalen of er hoge dan wel lage premie moet worden toegepast. De contracturen kunnen gebruikt worden als de roosteruren (die nu als contracturen gelden) niet toereikend zijn. Als de contracturen niet gevuld zijn worden de contracturen aan de hand van het rooster berekend.
Alle huidige contracten hebben voor de schriftelijke overeenkomst de waarde ‘Ja’ gekregen. Wanneer dit niet het geval is zal dit door jou gemuteerd moeten worden!
Daarnaast is het erg belangrijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is vastgelegd. Dit dient dan ook beoordeeld en eventueel aangepast te worden.
P.S. Het is vanaf nu ook mogelijk om contracten aan te passen zonder dat deze verwijderd moeten worden. Indien het contract eerder begint dan de huidige periode zal wel het ‘slotje’ (rechtsboven) geopend moeten worden (onbeveiligde modus).
Heb je hierbij hulp of advies nodig? Neem contact met ons op via info@salariszaken.nl of 088-5812333.
Conclusie
Er is werk aan de winkel. Controleer de gegevens, pas het waar nodig aan en/of geef het via jouw account aan ons door!
 

Meer weten over salarizaken?