058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Belastingplan 2016 op losse schroeven

Of het Belastingplan de eindstreep haalt, is nog onzeker. Op 15 december stemt de Eerste Kamer over het plan. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de Belastingdienst heeft wel met het in september gepresenteerde plan gerekend voor de voorlopige aanslag voor volgend jaar. Die aanslagen worden volgende week verstuurd met de percentages en bedragen uit het Belastingplan van Prinsjesdag. Een automatische tussentijdse correctie is niet mogelijk, aldus Wiebes.
Als het plan niet doorgaat, wat dus half december moet blijken, zijn die vier miljoen aanslagen dus onjuist. Mensen krijgen dan in 2016 meer terug van de Belastingdienst of betalen over dat jaar minder dan moet. Dat moet dan in 2017 worden verrekend. Mensen kunnen daarop anticiperend wel begin volgend jaar zelf hun aanslag aanpassen. In de praktijk doen echter maar weinig mensen dat.
Loonbelasting die in de eerste maanden van 2016 te weinig wordt geheven, zal waar mogelijk in de rest van volgend jaar al worden ingehaald. Dat betekent dat werknemers vanaf april 2016, zoals Wiebes het uitdrukt, “een negatief loonstrookjeseffect kunnen ervaren”.
eric-wiebes-470x340
Datum: 19 november 2016

Meer weten over salarizaken?