058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Ben jij klaar voor de Wet arbeidsmarkt in balans?

Zoals je ongetwijfeld weet is vanaf 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans van toepassing. Op onze website (en via sociale media) is hierover de laatste tijd veel gepubliceerd. Ben je nog niet op onze nieuwsbrief geabonneerd? Klik dan hier om je aan te melden!
Wat is het doel van dit artikel?
Met dit artikel willen wij jou wijzen op de gevolgen van het onjuist inrichten en uitvoeren van de salarisadministratie. Het komt er in het kort op neer dat bij onjuist inrichten en uitvoeren voor (vrijwel) alle medewerkers 5% WW premie te veel wordt betaald.
Hoe kan je dit voorkomen?
Door te inventariseren wat voor type contracten er met medewerkers zijn en hierop waar mogelijk te anticiperen. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de lage WW premie (in 2020 2,94%) toegepast mag worden op voorwaarde dat:

  • Er per medewerker een getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is;
  • Deze arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt;
  • De omvang van het aantal contract uren (per week/jaar) is vastgelegd.

Uiteraard zijn op de hoofdregel een aantal uitzonderingen. Een voorbeeld hiervan is dat de hoge WW premie (in 2020 7,94%) betaald moet worden bij min-max contracten. Een andere uitzondering is dat de hoge WW premie ook (met terugwerkende kracht) betaald moet worden als achteraf blijkt dat de feitelijk verloonde uren meer dan 30% afwijken ten opzichte van de contracturen.
Hoe moet dit in Nmbrs® worden vastgelegd?
Bij de werknemer moet in het contract van het dienstverband worden aangegeven of er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde/onbepaalde tijd en deze wel/niet schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast moeten de contracturen worden vastgelegd. Dat kan ook in het contract van het dienstverband (voor zover er geen uren in het rooster zijn vastgelegd) Dit moet voor de eerste verwerking in 2020 uitgevoerd zijn!
Wanneer je rechten hebt om deze gegevens te controleren/aan te passen gaan wij ervan uit dat je dit zelf oppakt. Wanneer je hiervoor de rechten niet hebt, niet weet hoe het moet, geen tijd hebt of om welke reden dit niet lukt kunnen wij dit voor jou doen. Indien dit gewenst is kan je hiervoor per mail contact met ons opnemen (info@salariszaken.nl) waarbij in een Excel overzicht per werknemer is aangegeven wat de situatie van de medewerker is. Onze kosten  worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Nog een wijziging door de WAB: de transitievergoeding
Met de invoering van de WAB zal ook de transitievergoeding worden aangepast worden. De hoogte van de transitievergoeding wordt 1/3 deel van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Het recht op vergoeding ontstaat vanaf 2020 vanaf de eerste werkdag en gaat voor iedereen gelden. Er zal vaker een transitievergoeding betaald moeten worden dan nu het geval is. Als iemand een transitievergoeding krijgt dan moet deze medewerker met de transitievergoeding apart aan de Belastingdienst worden aangeleverd. In Nmbrs® zal dit volledig automatisch en op de achtergrond worden berekend/afgehandeld
Heb je hulp nodig bij het bepalen van de hoge of lage premie klik dan hier.
Twijfel je? Mail (info@salariszaken.nl) of bel ons (088-5812333)

Meer weten over salarizaken?