058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Bijdrage ZVW 2014

De bijdrage Zorgverzekeringswet daalt in 2014 van 5,65% naar 5,4%. De hoogte van de werkgeversheffing ZVW voor 2014 is nog niet bekend. Uit eerdere evaluatie blijkt dat deze werkgeversheffing in 2014 lager zal uitvallen dan het huidige percentage (7,75%).

Meer weten over salarizaken?