058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Bovag mag afwijkende premieverdeling hanteren

Op 31 maart 2015 heeft de rechter uitspraak gedaan in het Hoger Beroep dat Bovag had aangespannen tegen PMT. Het Hoger Beroep draaide om de vraag of PMT medewerking moet verlenen aan het communiceren van een afwijkende premieverdeling met betrekking tot de pensioen- en VPL-regelingen.
Bovag en de vakbonden mogen samen in de cao Motorvoertuig- en Tweewielerbedrijven de verdeling van de pensioenpremies bepalen. Ze zijn daarbij niet gebonden aan afspraken die de overige sectoren binnen Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) hebben gemaakt, en PMT mag die afspraken niet bindend opleggen aan de sector Motorvoertuig- en Tweewielerbedrijven.
Nu er duidelijkheid is over deze situatie kunnen bonden en werkgevers de onderhandelingen over een nieuwe cao voortzetten.
Uitspraakrechter

Meer weten over salarizaken?