058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Cao-lonen gestegen met 1,8 procent

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent. In 2015 gingen de lonen in Nederland nog gemiddeld met 1,4 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de loonstijging in het eerste kwartaal hoog. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie. Dit meldt het CBS.
De lonen bij de overheid stegen met 3,1 procent sneller dan bij de particuliere (1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (1,3 procent). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling van de cao’s bij Defensie, Politie, Rijk en Rechterlijke macht in de afgelopen twaalf maanden.
De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 1,9 procent in het eerste kwartaal van 2016. In 2015 lag de contractuele loonkostenstijging nog onder de stijging van de cao-lonen. Dat deze nu weer iets boven die van de cao-lonen ligt, komt doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO- en WW-premies. De stijging van de contractuele loonkosten werd nog enigszins afgeremd door lagere pensioenpremies bij het ABP, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen.
CBS bericht ook over de inflatie in maart. In het eerste kwartaal van 2016 was de cao-loonstijging driemaal zo groot als de inflatie (0,6 procent). Tot halverwege 2014 stegen de cao-lonen minder hard dan de inflatie.
001_rb-image-1645231

Meer weten over salarizaken?