058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

CAO VVT definitief!

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen, ActiZ, BTN en de vakbonden CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ, en NU ’91, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg een feit.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in op 1 april 2018. In het akkoord is een loonsverhoging van 4% opgenomen per 1 oktober 2018. Vanaf 1 september stijgen ook de leerlingsalarissen met 10% en wordt de stagevergoeding verhoogd tot € 400,-.
Salarismaatregelen
• De lonen worden per 1 oktober 2018 structureel verhoogd met 4%
• Gewerkte meeruren tellen mee bij de berekening van de hoogte van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.
• De leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3, 4 en 5 worden per 1 september 2018 verhoogd met 10%. Deze 10% is inclusief de algemene loonsverhoging van 4% (per 1 oktober 2018). De FWG salarissen (behalve FWG 05) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.
• De stagevergoeding wordt per 1 september 2018 verhoogd naar € 400,-.
Bron: CNV Zorg & Welzijn

Meer weten over salarizaken?