058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Communicatie met Belastingdienst op termijn volledig digitaal

Het ziet ernaar uit dat de communicatie met de fiscus op termijn volledig digitaal zal verlopen. De Eerste Kamer stemt deze maand over het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst dat dit moet regelen.
Als de Eerste Kamer deze wet tijdig afhamert, dan worden de nieuwe regels per 1 oktober 2015 van kracht. Er is dan één grondslag voor verplicht elektronisch berichtenverkeer van en met de Belastingdienst. Op dit moment zijn er ook al administratieve processen die geheel langs elektronische weg verlopen, alleen zijn er nu voor elk proces aparte regels voor digitale afhandeling. De regels die digitale meldingen voor de energie- en milieu-aftrek mogelijk maken, zijn bijvoorbeeld anders dan de bepalingen die u op dit moment verplichten om uw aangiften elektronisch in te dienen. Het nieuwe wetsvoorstel introduceert daarom één specifieke bepaling die al deze regels harmoniseert.
Voor uw onderneming betekent dit dat alle berichten over de heffing en inning van belastingen digitaal worden. Ook de communicatie over toeslagen gaat straks digitaal.
Om te voorkomen dat ondernemers en particulieren ineens te maken krijgen met een volledig digitaal berichtenverkeer, wordt dit gefaseerd ingevoerd.
1098-Belastingdienst (uitsnede)

Meer weten over salarizaken?