058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Controleer voorlopige berekening LKV of (jeugd-)LIV!

UWV gebruikt gegevens uit de aangiften loonheffingen over 2018 om te berekenen of de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Als je over 2018 recht op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan stuurt UWV uiterlijk 14 maart 2019 een voorlopige berekening Wtl. Wij adviseren om deze berekening voor 1 mei 2019 te controleren.

Als de voorlopige berekening Wtl niet klopt door onjuiste gegevens in de aangiften, dan kun je ze tot en met 1 mei 2019 corrigeren bij de Belastingdienst. Hoe je dat doet lees je bij Stap 12 Aangiften corrigeren van het Handboek Loonheffingen.

Correcties die de Belastingdienst na 1 mei ontvangt, blijven buiten de definitieve berekening van de Wtl die zij uiterlijk 31 juli sturen.

Doelgroepverklaring
Als een aanvraag van een werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2019 nog in behandeling was, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kun je de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doe je door uiterlijk 1 mei een correctie door te geven aan de Belastingdienst.

Overgangsregeling
Als de werkgever in aanmerking komt voor de overgangsregeling premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer, dan waren drie stappen belangrijk. Een van die stappen is dat je in de aangiften over 2018 aangeeft dat je het LKV aanvraagt voor de werknemer. Als je dit vergeten bent, dan is er geen LKV toegekend in de voorlopige berekening. Stuur uiterlijk 1 mei een correctie naar de Belastingdienst.

Onjuiste berekening
Heb je de aangiften loonheffingen wél juist ingevuld, maar denk je dat de voorlopige berekening niet klopt? Of heb je na 15 maart geen voorlopige berekening ontvangen, terwijl je wel recht denkt te hebben op een tegemoetkoming uit de Wtl? Neem dan zo snel mogelijk contact met UWV op.

Bron: UWV.

Meer weten over salarizaken?