058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Coronavirus geeft mogelijk recht op werktijdverkorting

Steeds meer bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen mogelijk een beroep doen op werktijdverkorting (WTV). De vergunning wordt voor perioden van steeds 6 weken toegekend, voor in totaal maximaal 24 weken. Hieronder geven wij meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag.
Een werkgever komt voor een toewijzing van een verzoek tot werktijdverkorting in aanmerking als er sprake is van een bijzondere situatie van overmacht, en als gevolg daarvan verminderde bedrijvigheid. De corona uitbraak is daarvan een voorbeeld.
Als er minder werk is, kunnen werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers verkorten. Het gaat om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, zoals – in dit geval – een epidemie waardoor werknemers tijdelijk niet of minder kunnen worden ingezet.
Verminderde bedrijvigheid
Er is sprake van verminderde bedrijvigheid als het werk met minimaal 20% is afgenomen gedurende een periode van minimaal twee weken (met de maximum termijn van 24 weken) Wanneer de verminderde bedrijvigheid dan ook ten minste twee weken aanhoudt komt het bedrijf voor werktijdverkorting in aanmerking. Wanneer de verminderde bedrijvigheid naar verwachting langer dan 24 weken duurt, zal hoogstwaarschijnlijk geen vergunning worden verleend.
Werktijdverkorting kan alleen worden aangevraagd voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract zonder loondoorbetalingsplicht en medewerkers die niet bij de werkgever in dienst zijn (bijvoorbeeld uitzendkrachten en ZZP’ers) kan geen WTV worden aangevraagd.
Een vergunning voor werktijdverkorting kan uitsluitend worden aangevraagd met behulp van het digitale formulier op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzoeken die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Daarbij moet een lijst met medewerkers worden toegevoegd.
Geen vergunning
Er wordt geen vergunning verleend over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor vergunning is ontvangen;

  • voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet is afgestemd op de redelijkerwijs te verwachten behoefte;
  • als de verminderde bedrijvigheid samenhangt met een werkstaking in de onderneming, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de werkstaking door het verlenen van de vergunning zal worden beïnvloed.

WW-uitkering voor personeel aanvragen
De werkgever moet de ontvangst van de vergunning voor WTV direct bij het UWV melden. Dit kan men doen met het formulier melden WTV. Na afloop van de vergunningsperiode kan de werkgever binnen een week een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV via het formulier Aanvragen WW bij werktijdverkorting. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan de werkgever over.
De werknemers blijven bij de werkgever in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van de WTV; zij ontvangen ‘gewoon’ hun loon. Voor zieke werknemers kan geen WW worden aangevraagd. Voor deze werknemers geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
Gedurende de vergunningsperiode betaalt de werkgever het loon aan de werknemer door. Zoals gezegd: als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt.
Vergunningsperiode en aanvraag verlenging
De vergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal zes weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen sprake van verbetering? Dan kan verlenging van de vergunning aangevraagd worden. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.
Als bijlage bij de vergunning ontvangt de werkgever een formulier voor het aanvragen van een verlenging. Dit formulier kan direct worden ingevuld en opgestuurd. Het verzoek tot verlenging moet uiterlijk voor het einde van de zes weken waarvoor de werkgever al vergunning heeft gekregen opgestuurd zijn.
Een verlengingsaanvraag kan ingediend worden via de link in de e-mail met de toewijzing van de eerste WTV-aanvraag. Het voordeel van het gebruik van deze link is dat een aantal vragen dan al ingevuld zijn.
Hulp en/of advies nodig?
Wij kunnen ons voorstellen dat je meer advies nodig hebt, daarnaast kan het aanvragen een lastig klusje zijn. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!
Bron: AWVN.nl, 26-02-2020 en 27-02-2020Min. SZW, UWV

Meer weten over salarizaken?