058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Crisisheffing 2014

Ook in 2014 blijft de crisisheffing over lonen van € 150.000 en meer van kracht.
Over levensloopuiterkingen hoeft u geen crisisheffing toe te passen.

Meer weten over salarizaken?