058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

De vergoeding voor vrijwilligers stijgt vanaf 2020 mee met de inflatie

Over de vrijwilligersvergoeding hoeven vrijwilligers en organisaties geen belasting of sociale premies te betalen. Met ingang van 2019 steeg de belastingvrije vrijwilligersvergoeding al van € 150 naar € 170 per maand. Daarbij geldt een maximum van € 1.700 per jaar.
Afronding belastingvrije vergoeding 
Het maximumbedrag per jaar wordt per € 100 afgerond. Daardoor stijgt het niet elk jaar. Blijft het bedrag na aanpassing aan de inflatie lager dan € 1.750? Dan blijft de belastingvrije vergoeding € 1.700. Komt het bedrag na aanpassing aan de inflatie op € 1.750 of meer uit? Dan wordt de belastingvrije vergoeding € 1.800. Het maximumbedrag per maand is het afgeronde bedrag per jaar gedeeld door 10.
De verhoging van € 1.700 naar € 1.800 belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers geldt waarschijnlijk pas in 2021. Dit is afhankelijk van de inflatiecijfers.

Meer weten over salarizaken?