058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

De transitievergoeding en uw salarisadministratie

Een transitievergoeding of een vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting is loon uit vroegere dienstbetrekking. De groene tabel is hierop dus van toepassing. En omdat een dergelijke vergoeding bijzonder loon is, is dus de bijzondere tabel van toepassing.
In bijzondere gevallen komt het voor dat een werknemer toch in dienst blijft na een vergoeding wegens schending van de aanzegverplichting. Ook dan is de vergoeding loon uit vroegere arbeid en passen wij de groene tabel toe.
Over deze vergoedingen zijn geen werknemersverzekeringspremies verschuldigd. Wel is de Zvw verschuldigd. De werknemer krijgt administratief een 2e inkomstenverhouding met een code 21.
ontslagen
Datum: 15 juli 2015

Meer weten over salarizaken?