058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

De voordeelregel verdwijnt

Volgens het Belastingplan 2016 verdwijnt de voordeelregel per 1 januari aanstaande.
Als een werknemer een eenmalige beloning krijgt, zoals vakantiegeld of een bonus, dan moet zijn werkgever deze beloning in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen. De werkgever mag er ook voor kiezen om de beloning bij het reguliere tijdvakloon op te tellen. Het toepassen van deze zogenoemde voordeelregel is echter alleen toegestaan als dit ertoe leidt dat er minder loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden.
De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt er bij de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer bepaald of er voldoende belasting ingehouden is op zijn loon. Door het toepassen van de voordeelregel wordt er vaak te weinig belasting geheven. De werknemer moet dan dus achteraf bijbetalen. Om dat te voorkomen, wordt de voordeelregel afgeschaft.
administratie

Meer weten over salarizaken?