058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Deadline S&O aanvraag

Heeft u recht op de afdrachtvermindering speur en ontwikkelingswerk (S&O)? Voor de projecten die doorlopen of starten op 1 januari 2015 moet u voor 30 november de aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een aanvraag dient uiterlijk 1 maand voor start van de werkzaamheden te zijn ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wanneer u de beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft ontvangen kunt u deze doorsturen naar Salariszaken.

Meer weten over salarizaken?