058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Directe koppeling tussen Werktijden.nl en Salariszaken!

Met Werktijden.nl is het mogelijk om eenvoudig een personeelsplanning te maken en onderhouden. Iedere medewerker heeft met een eigen login op mobiel of tablet toegang tot de personeelsplanning. Zo kunnen zij niet alleen het rooster inzien, maar ook de beschikbaarheid aangeven, verlof aanvragen en eventueel diensten onderling ruilen met collega’s. Ook het bijhouden van de gewerkte uren gaat eenvoudig via de urenregistratie.
Slimme koppeling
De gewerkte uren, overuren, het verlof en ziekte kunnen op basis van de vooraf ingestelde looncomponenten direct vanuit Werktijden.nl naar Salariszaken worden verzonden. Dit zorgt voor en enorme tijdbesparing en maakt het mailen van mutaties of het invullen van Excel-sheets volledig overbodig. Bovendien wordt het foutenpercentage aanzienlijk gereduceerd.
Gratis uitproberen?
Via deze link is het mogelijk om Werktijden.nl 14 dagen gratis te testen. Relaties van Salariszaken profiteren door deze samenwerking van 10% korting op het gebruik van Werktijden.nl. Het is dan wel belangrijk dat de aanmelding geschiedt via de betreffende link.

Meer weten over salarizaken?