058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Eigen bijdrage bijtelling

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Wat nu als uw werknemer wel een eigen bijdrage betaalt, maar geen bijtelling heeft?

In dit geval mag u deze bijdrage in mindering brengen op de bijtelling. De bijtelling kan echter niet negatief worden. Bovendien geldt dat de bijdrage alleen in mindering mag worden gebracht op de bijtelling voor zover deze betrekking heeft op het privégebruik.

Meer weten over salarizaken?