058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Eigenrisicodrager WGA 2014

Vanaf 2014 bestaat de WGA Premie (vanaf 2014: “Gedifferentieerde premie WHK”) uit 3 verschillende componenten, namelijk de WGA-vast, de WGA-flex en een gedeelte voor de ZW-flex (ziektewet). Indien u eigenrisicodrager voor de WGA bent, dan heeft u in 2014 toch een WGA premie die afgedragen moet worden aan de Belastingdienst. U kunt namelijk pas in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA flex worden en daardoor dient u deze premie af te dragen aan de Belastingdienst.

Meer weten over salarizaken?