058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Einde van de sectorpremies met ingang van 2020

UWV werkt in 2019 voor het laatste jaar met sectorpremies, sectorfondsen en sectorvermogens. Het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van het ministerie van Sociale Zaken schaft het huidige systeem van sectorale premiedifferentiatie af per 1 januari 2020.
Volgens de WAB bepaalt vanaf 1 januari 2020 het soort contract (vast of flexibel) de hoogte van de WW-premie. UWV en Sociale Zaken hebben daarom afgesproken om de sectorpremies voor 2019 zo laag mogelijk vast te stellen. De resterende vermogens in de sectorfondsen (positief en negatief) zullen overgaan naar het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het systeem van sectorale premiedifferentiatie bestaat sinds 1 juli 1952.
Daling in 2019
De WW-premie die werkgevers in 2019 gaan betalen, daalt voor het vijfde jaar op rij. Dit komt door de gunstige economische vooruitzichten en dat 2019 het laatste jaar is dat UWV werkt met sectorpremies. Dat staat in de premievaststelling van UWV voor de sectorfondsen. Werkgevers betalen in 2018 gemiddeld nog 1,28 procent aan sectorpremie. De gemiddelde sectorpremie wordt in 2019 0,77 procent.
De premie neemt in 48 sectoren af en stijgt in 13 sectoren. De grootste premiedaling is te zien in de sector Taxivervoer, Dakdekkersbedrijf en Besloten busvervoer. De WW-premie stijgt het meest in de sectoren Verzekeringswezen, Uitgeverij en Railbouw.

Meer weten over salarizaken?