058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Evaluatie ULB

Voor de zomer zal Staatssecretaris Weekers van Financien de Wet Uniformering Loonbegrippen evalueren. Hierbij zal een inventarisatie gemaakt worden van groepen mensen die zwaar getroffen zijn door de wetgeving, zoals militairen en DGA’s.

Meer weten over salarizaken?