058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Extra arbeidskorting

Volgend jaar gaan werknemers met een inkomen tussen de € 42.000 en € 116.000 er op vooruit. De PvdA en VVD hebben een akkoord bereikt over een hogere arbeidskorting voor deze groep werknemers. De afbouw van de arbeidskorting wordt door de nieuwe afspraken ook aangepast. De afbouw van de arbeidskorting start niet meer bij een loon van € 42.000 maar vanaf € 49.000. Volgens de VVD zorgt een hogere arbeidskorting ervoor dat meer werken loont.

Meer weten over salarizaken?