058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Extra belasting over vakantiegeld?

Veel werknemers vinden dat zij weinig overhouden aan het vakantiegeld omdat hier het bijzonder tarief percentage over wordt geheven. Werknemers betalen echter in feite niet meer belasting over het vakantiegeld in vergelijking met een periodieke uitkering. Dit wordt veroorzaakt omdat de heffingskorting per maand is verrekend, waardoor het lijkt dat er over de maandelijkse loonbetaling verhoudingsgewijs minder belasting wordt betaald. In Nederland is er tevens sprake van een progressief belastingstelsel, hoe meer er wordt verdiend hoe meer belasting er geheven zal worden.

Meer weten over salarizaken?