058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Factsheet transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden.
De factsheet bestaat uit 4 onderdelen:
1. recht op een transitievergoe­ding
2. hoogte transitievergoeding
3. in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding
4. overgangsregeling
Indien je vragen hebt over de transitievergoeding dan horen wij dat uiteraard graag!
 

Meer weten over salarizaken?