058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Gebruikelijk loon stijgt in 2014

Indien u een aanmerkelijk belang in een BV heeft en werkt voor die BV dan moet u rekening houden met het gebruikelijk loon. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder een loon moet krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van het werk. Voor 2014 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 44.000. Dat is € 1.000 meer dan in 2013. Wilt u een lager loon toepassen, dan moet u aannemelijk maken dat dit gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Indien dat niet lukt, moet u toch uitgaan van het minimale bedrag van € 44.000 (2014). Blijkt nu dat juist een hoger loon gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen, dan is het gebruikelijk loon het hoogst van de volgende bedragen: 70% van het hogere gebruikelijke loon of het loon van uw meestverdienende werknemer of die van een aan u verbonden vennootschap. Dit loon moet in 2014 dan wel minstens € 44.000 bedragen.

Meer weten over salarizaken?