058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Gedifferentieerde premies WHK 2015 bekend

UWV heeft op 1 september 2014 de premies en parameters voor de WGA-  en ZW-premies 2015 gepubliceerd.

Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie, worden werkgevers in één van de drie grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Bij middelgrote werkgevers weegt de sector premie mee bij de gedifferentieerde premie, en grote werkgevers betalen een individiduele gedifferentieerde premie.

Grens tussen kleine en middelgrote werkgever: € 314.000 (was € 307.000)
Grens tussen middelgrote en grote werkgever: € 3.140.000 (was € 3.070.000)

U vindt de sectorale percentages voor 2015 hier.

Meer weten over salarizaken?