058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Geen nieuwe arbeidsovereenkomst bij functieaanpassing

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer tussentijds aanpast, ontstaat er niet automatisch een nieuwe arbeidsovereenkomst in de keten. Dit bleek uit een oordeel van de rechtbank in Limburg. Ook niet als een werknemer andere werkzaamheden gaat verrichten, zoals bij een functieaanpassing. Er ontstaat wel een nieuwe arbeidsovereenkomst als de einddatum van het contract wordt opgeschoven, maar dat was in deze zaak niet het geval.
De werknemer was op 1 augustus 2014 in dienst getreden als “administratief medewerker juridisch” voor 24 uur per week, op basis van een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Deze arbeidsovereenkomst werd vervolgens verlengd tot en met 31 december 2015. Tijdens de duur van deze tweede arbeidsovereenkomst werd door beide partijen overeengekomen dat de werknemer met ingang van 1 september 2015 gedurende 28 uur per week zou gaan werken in de hogere functie van juridisch medewerker, tegen een hoger salaris.
Vervolgens werd de arbeidsovereenkomst nog eens met vier maanden verlengd tot en met 31 maart 2016.
Na het verstrijken van deze termijn deelde de werkgever mede dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. De werknemer vorderde daarop dat hij recht had op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij stelde daartoe dat de inhoud van de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds was gewijzigd en dat die tussentijdse wijziging een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had doen ontstaan. Daarmee zou de laatste arbeidsovereenkomst de vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de keten zijn, dit zou dan automatisch leiden tot een contract voor onbepaalde tijd.
De rechter heeft aangegeven dat het niet de bedoeling van de werkgever was om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Ze waren bijvoorbeeld niet nadrukkelijk overeengekomen dat de functieaanpassing als een nieuwe arbeidsovereenkomst gold. Door de tussentijdse wijziging was er dus geen nieuwe overeenkomst ontstaan.
Businessman skeptical reading dokument close up. Lower disagree with agreement
 

Meer weten over salarizaken?