058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Gerichte vrijstelling op producten uit eigen bedrijf

Voor korting op producten uit eigen bedrijf geldt sinds 2015 een gerichte vrijstelling.
Als de werkgever aan de werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld:

  • De producten zijn niet branchevreemd.
  • De korting of vergoeding is per product maximaal 20 procent van de waarde van dat product in het economische verkeer.
  • De kortingen of vergoedingen bedragen in 2015 samen niet meer dan 500 euro.

Komt de werkgever boven het maximum van 500 euro uit, dan kunt u het deel dat uitkomt boven het maximum aanwijzen als eindheffingsloon. Het is dan onbelast voor zover de werkgever nog vrije ruimte hebt. Komt u niet boven het maximum van 500 euro uit, dan mag u het niet-gebruikte deel van de vrijstelling niet doorschuiven naar een volgend jaar.
Einde dienstbetrekking
Kortingen of vergoedingen voor producten uit eigen bedrijf zijn ook een gerichte vrijstelling als de dienstbetrekking is geëindigd door pensionering of arbeidsongeschiktheid.
Verbonden vennootschap
Deze regeling geldt ook als de korting wordt gegeven door een met de werkgever verbonden vennootschap. Onder een verbonden vennootschap wordt verstaan:
een vennootschap waarin de werkgever voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft;
een vennootschap die voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft in de werkgever;
een vennootschap waarin een derde partij voor ten minste 1/3 gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij ook voor minimaal 1/3 gedeelte belang heeft in de werkgever.
1098-Belastingdienst (uitsnede)

Meer weten over salarizaken?