058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Horeca en Auto

Het pensioenfonds Horeca gebruikt de loonaangifte voor de premiebepaling. Echter de premie wordt geheven over het Svw-loon en daar hoort vanaf 2013 de auto van de zaak bij. De automatische premieberekening vanuit de loonaangifte kan hierdoor niet meer. Het pensioenfonds heeft duidelijk aangegeven dat over de auto van de zaak geen premie betaald hoeft te worden. Valt u onder de Horeca en heeft u personeel met een auto van de zaak? Dan verzoekt PHenNC u contact met hen op te nemen. Zie: http://www.phenc.nl/nl/Werkgever/~/media/phenc/Download/Werkgevers/Premies%20en%20bijdragen/121214Premies%20en%20bijdragen%202013def.pdf

Meer weten over salarizaken?