058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Identiteit werknemer vaststellen vóór indiensttreding

U moet de identiteit van uw werknemer vaststellen, vóórdat hij bij u gaat werken. Een kopie van het identiteitsbewijs bewaart u in uw loonadministratie. Hoe u de identiteit vaststelt, leest u op www.weethoehetzit.nl.
Kies bij ‘Ik ben werkgever’ voor ‘identiteiten vaststellen’.
U vindt dan een stappenplan van 5 stappen waarmee u de identiteit van uw werknemer kunt vaststellen en kunt bepalen of een buitenlandse werknemer voor u mag werken.
Maakt u gebruik van uitzendkrachten? Lees dan de brochure ‘Zakendoen met een uitzendbureau’. Daarin vind u onder andere de nieuwe regels voor het aantonen van de identiteit van uitzendkrachten. U kunt de brochure hier downloaden.
U hoeft alleen de identiteit vast te stellen van werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en niet van werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioenuitkeringen.
identiteitsbewijzen

Meer weten over salarizaken?