058 203 8059

info@salariszaken.nl

Over Ons

Actueel

Login

Infographic Wet arbeidsmarkt in balans gepubliceerd

Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract.
De Belastingdienst heeft een infographic gemaakt over de veranderingen voor een werkgever in de WW-premie.
In de infographic vind je een ‘ja-ja-nee-check’. Met deze check kan je nagaan of een werkgever voor een werknemer de hoge of lage WW-premie moet betalen.

Meer weten over salarizaken?